„Parkiet”: NBP w fazie łagodzenia polityki

„Widać oczekiwania rynku, że bank centralny będzie dostosowywał politykę pieniężną do pogarszającej się koniunktury” – mówi w wywiadzie dla „Parkietu” Andrzej Sławiński, członek Rady Polityki Pieniężnej.