Organizacje pozarządowe apelują o konkretne ustalenia COP 14

Organizacje pozarządowe apelują o konkretne ustalenia Szczytu Klimatycznego COP 14, odbywającego się w Poznaniu. Zarzucają też politykom brak woli do podejmowania konkretnych zobowiązań.