Obligacje nie pomagają akcjom

Skarb Państwa sprzedał w kwietniu obligacje za kwotę 302,8 mln zł. Wyraźnie mniej niż w rekordowych miesiącach ubiegłego roku. Rozbudza to nadzieje, że część inwestorów powróci na warszawski parkiet.