Noga z RPP: Parametry makroekonomiczne nie wykluczają obniżki stóp procentowych w grudniu

– Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych. Parametry makroekonomiczne nie wykluczają obniżki w grudniu. Do połowy 2011 roku stopy powinny spaść do około 2,5 proc. – uważa członek RPP Marian Noga.