Niemiecki parlament przyjął plan pobudzenia koniunktury

Bundestag przyjął przedstawiony przez niemiecki rząd program pobudzenia koniunktury gospodarczej. Zawiera on pakiet działań i kwot dla ożywienia gospodarki opiewający na 12 miliardów euro.