Nieckarz z RPP: Osiągnięcie celu inflacyjnego możliwe pod koniec 2009 r.

Zdaniem członka Rady Polityki Pieniężnej Stanisława Nieckarza cel inflacyjny NBP może zostać osiągnięty pod koniec 2009 roku.