Najlepsze prognozy na 2008 rok miał BRE Bank

BRE Bank został zwycięzcą dorocznego rankingu trafności prognoz ekonomicznych gazety „Parkiet”, która oceniła 20 instytucji finansowych.