MSP: abonament stanowi zbyt duży procent dochodów radiofonii publicznej

– Przychody abonamentowe stanowią zbyt duży procent przychodów spółek radiofonii publicznej. Spółki te powinny zwiększyć przychody z innych źródeł – powiedział w czwartek w Sejmie podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa Michał Chyczewski.