Miliardy publicznej pomocy

W zeszłym roku pomoc publiczna, głównie w formie ulg podatkowych i dotacji, wyniosła ponad 6,5 mld zł – wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej na pomocy skorzystała Grupa PKP