Kryzys to szansa na reformę systemu finansowego

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej, kryzys może być szansą nie tylko na reformę systemu finansowego i wzmocnienie kontroli państwa, a także może pozwolić wyeliminować przyszłe zagrożenia.