Kryzys napędza handel niespłacanymi długami

Banki będą chętnie pozbywały się niespłacanych kredytów, by poprawić swoją płynność. Mogą mieć jednak trudności ze znalezieniem nabywców na duże portfele – podaje „Rzeczpospolita”.