Konsument będzie mógł upaść

Już w pierwszych miesiącach przyszłego roku osoby, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, będą mogły ogłosić bankructwo.