Kolej dla samorządów?

Ważą się losy przekazania w tym roku regionalnych kolei samorządom. Dziś będą nad tym debatować marszałkowie województw na konwencie w Krakowie