KNF: Konieczne wzmocnienie kapitałów banków

KNF ocenia, że sytuacja sektora bankowego pozostaje relatywnie korzystna i stabilna, jednak zwraca uwagę na konieczność weryfikacji zarządzania ryzykiem i jego dostosowanie do aktualnych warunków rynkowych, jak również konieczność dalszego wzmocnienia kapitałów.