Kluza o sytuacji sektora finansowego

W Polsce nie ma zagrożenia wypłacalności banków i otwartych funduszy emerytalnych, a sytuacja funduszy inwestycyjnych jest stabilna – poinformował na środowej konferencji szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Stanisław Kluza.