KIG za obniżką stóp procentowych o 50 pkt bazowych

Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 50 pkt bazowych byłaby dobrym sygnałem dla rynku – uważa zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Mieczysław Bąk.