KIG: kłopoty firm z uzyskaniem kredytu mogą spowolnić wzrost gospodarczy

Problemy z uzyskaniem finansowania koniecznego dla rozwoju biznesu może zmusić polskie firmy do ograniczania kosztów i inwestycji. To z kolei może doprowadzić do dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego – ostrzega Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).