KE: Pomoc będzie możliwa także dla „zdrowych” banków

Po naciskach Francji i Niemiec Komisja Europejska uelastyczniła w poniedziałek zasady pomocy dla sektora bankowego dotkniętego kryzysem finansowym. Pomoc będzie możliwa dla banków w dobrej kondycji, by zwiększyć ich możliwości udzielania kredytów.