KE: plan zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek zestaw propozycji, jak zabezpieczyć przyszłość energetyczną UE: dzięki spójnej zewnętrznej polityce energetycznej, solidarności między krajami, dostawom gazu spoza Rosji oraz racjonalizacji zużycia energii.