Kara dla JS do ponownego rozpatrzenia

Wojewódzki sąd administracyjny uchylił wczoraj karę 452 mln zł nałożoną na spółkę JS za braki w obowiązkowych rezerwach paliw. Ministerstwo Gospodarki rozważa odwołanie.