Jest porozumienie w sprawie dyrektywy o zielonej energii