Jankowiak: minus 0,5-proc. wzrost PKB w UE w 2009 roku

Szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wzrost PKB w Unii Europejskiej w 2009 roku ma wynieść 0,2 proc., są nadmiernie optymistyczne – uważa główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak, który spodziewa się 0,5- proc. recesji w strefie euro.