Jak długo potrwa recesja?

Felieton Witolda Orłowskiego