Islandia oddaje i pożycza

Islandzki rząd zgodził się oddać część zamrożonych depozytów, które Europejczyków stracili w islandzkich bankach. W ten sposób Islandia dostaje zielone światło dla pożyczki z MFW.