Irlandzki bank sprzeda udziały w BZ WBK?

Irlandzki bank Allied Irish Banks może sprzedać swoje aktywa żeby wesprzeć kapitał – napisał w czwartkowym wydaniu „The Independent”.