IRG SGH: pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym

W listopadzie doszło do dalszego pogorszenia koniunktury w przemyśle przetwórczym. W tym roku jest ono znacznie większe niż w latach poprzednich, zaś w najbliższych miesiącach należy oczekiwać dalszych spadków wskaźnika koniunktury – podaje Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.