Inwestycje w Możejkach w 08 r. 300 mln USD

Tegoroczne inwestycje w Możejkach wyniosą w sumie 300 mln USD. Po uruchomieniu instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego, litewska rafineria spełnia zaostrzone przepisy dotyczące zawartości siarki w paliwach, które wchodzą w życie od 2009 r.