Hipermarkety będą mogły stosować dumping?

Senat bez poprawek w piątkowym głosowaniu poparł nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorstwa komisji „Przyjazne Państwo”. Zgodnie z nowelą hipermarkety będą mogły oferować firmom bony towarowe po cenie niższej niż nominalna.