Gwarancje bankowe wyższe, a wypłata – szybciej

W przypadku upadłości banku oszczędności będą gwarantowane do kwoty 50 tys., a nawet 100 tys. euro – zgodnie z przyjętą w czwartek przez Parlament Europejski nowelizacją unijnej dyrektywy, która ma przywrócić nadszarpnięte kryzysem zaufanie do instytucji finansowych.