GUS: poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie

– Ocena koniunktury w przemyśle poprawiła się w maju wobec kwietnia; wskaźnik wyniósł minus 5 wobec minus 8 – podał GUS. W budownictwie wyniósł on odpowiednio minus 11, wobec minus 17 w kwietniu.