GPW jest największą giełdą w regionie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największym parkietem w regionie pod względem wartości notowanych na niej spółek.