Google: Czasem zgadzamy się z wydawcą, czasem nie

Google News nie łamie prawa autorskiego i jest szansą, a nie zagrożeniem dla wydawców prasowych – przekonuje Mario Queiroz odpowiedzialny za rozwój produktów koncernu Google w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz Ameryce Łacińskiej