Globalny kryzys finansowy na wesoło

– Globalny kryzys finansowy może oznaczać bankructwo wielu banków, utratę pracy dla milionów ludzi, ale nie oznacza to, że nie można się i pośmiać, choć czasem humor bywa wisielczy.