General Motors do likwidacji?

Tylko pomoc rządu może uchronić GM przed bankructwem według analityków branży motoryzacyjnej – pisze „Parkiet”.