„Gazeta Prawna”: ustawa zachęci do zatrudniania rodziców

„Gazeta Prawna” pisze o tak zwanej ustawie rodzinnej, która wydłuży urlop macierzyński nawet do 45 tygodni. Firmy przyjmujące do pracy rodziców zyskają czasowe prawo do nieopłacania za nich składek do Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.