Francja broni polskiego prądu

Francuzi proponują stopniowe wprowadzanie pozwoleń na emisję CO2 do 2016 r. i specjalny mechanizm, który ograniczy skokowy wzrost cen