Fed uderza, eksplozja optymizmu na Wall Street

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych była pożywką dla optymistów, gdyż mocna jest wiara w fakt, że obniżka stóp do poziomu od 0 do 25 punktów bazowych oraz zapowiedź kolejnych działań banku centralnego pomogą gospodarce.