E&Y: pracownicy spodziewają się nadużyć zwłaszcza po zarządach

W czasie kryzysu wzrasta ryzyko popełniania nadużyć gospodarczych. Zatrudnieni w polskich firmach są zdania, że nadużyć należy się spodziewać zwłaszcza po członkach zarządów i kadrze wyższego szczebla – wynika z raportu Ernst & Young.