Europa z nową energią

Komisja Europejska proponuje wiele korzystnych dla Polski zmian w unijnej polityce energetycznej.