Euro a ceny. Mit podwyżek

Wymiana waluty wywołuje w Polsce złe skojarzenia jako okazja do podwyżek cen. Badania statystyczne potwierdziły jednak brak istotnego wpływu wprowadzenia euro na poziom cen.