ETS rozstrzygnie, czy zakaz odliczenia VAT od paliw jest zgodny z dyrektywą

– 22 grudnia b.r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzeknie, czy wprowadzenie przez Polskę ograniczenia w odliczeniu VAT od paliwa było zgodne z unijnymi dyrektywami.