Eksport w 2009 r. wzrośnie o ok. 7 proc., import o ok. 7,3 proc.

– Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki przewiduje wzrost eksportu w przyszłym roku o ok. 7 proc., natomiast importu o ok. 7,3 proc., deficyt w obrotach towarowych wyniesie zaś ok. 25 mld euro.