Działać trzeba szybko

Jeśli państwo nie pomoże odbudować zaufania między bankami, inwestycje gwałtownie wyhamują, a bezrobocie wzrośnie. To, co teraz proponuje rząd, raczej nie uzdrowi rynku