Duży postęp na szczycie energetycznym w Gdańsku

Polska jest o krok od zawarcia kompromisu w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego