Duke z Fed: Działania Fed powinny ożywić rynki

– Działania banku centralnego nakierowane na to, aby ograniczyć zajęcia lub sprzedawanie majątków z powodu zadłużenia ich właścicieli oraz by wspomóc banki i inwestorów, powinny pomóc odbudować zaufanie, pomimo zamrożonego rynku kredytowego i zapaści na rynku nieruchomości – powiedziała Elizabeth Duke, gubernator Fed.