Dla klientów podział TP to same korzyści

W przyszłym tygodniu prezes UKE ogłosi oczekiwaną od dawna decyzję – czy podzielić Telekomunikację Polską na część hurtową i detaliczną.