Deficyt w podatkach

Gdyby fiskusowi udało się ściągnąć wszystkie zaległości podatkowe i celne wobec budżetu, w ogóle nie mielibyśmy deficytu. Niestety, ze ściągalnością podatków nie jest najlepiej.