Czy NBP pójdzie w ślady europejskich banków i obniży stopy procentowe?