Cztery lata więcej na spłatę preferencyjnych kredytów mieszkaniowych

– Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy przewidującą wydłużenie o cztery lata, czyli do końca 2012 roku, terminu całkowitej spłaty na preferencyjnych warunkach zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych.