Czarne chmury nad nafciarzami

Z Maciejem Janiec, ekspertem paliwowym z firmy REAKKT, rozmawia Marcin Kaczmarczyk